<![CDATA[RSS Torrent Downloads, Category: Movies, Torrents type: Most Downloaded. Bittorrent download source!]]> http://eyestareds.com/ RSS Torrent Downloads Bittorrent download source! en-us - Fareb (2019) Hindi Ep (01-02) HDRip - 720p - x264 - AAC - 300MB mkv Thu, 17 Jan 2019 22:08:56 +0100 /torrent/1665875889/-+Fareb+%282019%29+Hindi+Ep+%2801-02%29+HDRip+-+720p+-+x264+-+AAC+-+300MB+mkv 333819159 0 0 889ef10d0389bd9ce234fc82ab9aa2b197132862 Nanny McPhee Returns 2010 720p BluRay Hindi 5 1-Eng x264 ESub-KatmovieHD Pw mkv Thu, 17 Jan 2019 22:07:32 +0100 /torrent/1665875851/Nanny+McPhee+Returns+2010+720p+BluRay+Hindi+5+1-Eng+x264+ESub-KatmovieHD+Pw+mkv 996311216 0 0 bcc2ffa2b1e3117986b740624a9da284c726440b 冰海陷落 Hunter Killer 2018 HD720P AAC x264 English CHS-ENG BTDX8 Thu, 17 Jan 2019 22:07:47 +0100 /torrent/1665875860/%E5%86%B0%E6%B5%B7%E9%99%B7%E8%90%BD+Hunter+Killer+2018+HD720P+AAC+x264+English+CHS-ENG+BTDX8 1699475484 0 0 e13e1187399716dda9c10b72020f3aa4439f8e58 First Man 2018 IMAX 1080p BluRay x264 DTS 5 1 MSubS - Hon3yHD Thu, 17 Jan 2019 22:07:55 +0100 /torrent/1665875863/First+Man+2018+IMAX+1080p+BluRay+x264+DTS+5+1+MSubS+-+Hon3yHD 4705153984 0 0 cf4274f95a26bed6630ee83a98ef5c43c3c2b651 Thunderbirds Are GO (1966) [BluRay] [1080p] [YTS AM] Thu, 17 Jan 2019 22:08:00 +0100 /torrent/1665875868/Thunderbirds+Are+GO+%281966%29+%5BBluRay%5D+%5B1080p%5D+%5BYTS+AM%5D 1590886571 0 0 448254610fee6ca9b648e58d3de2d74e07fc0905 亿万少年俱乐部 Billionaire Boys Club 2018 BD720P AAC x264 English CHS BTDX8 Thu, 17 Jan 2019 22:08:09 +0100 /torrent/1665875874/%E4%BA%BF%E4%B8%87%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%B1%E4%B9%90%E9%83%A8+Billionaire+Boys+Club+2018+BD720P+AAC+x264+English+CHS+BTDX8 1727076750 0 0 4ba3835fd0ff00adfb6adc56023aacf81e817cf9 美好的危险丑闻 Dynamite Graffiti 2018 BD720P AAC x264 Japanese CHS BTDX8 Thu, 17 Jan 2019 22:08:10 +0100 /torrent/1665875876/%E7%BE%8E%E5%A5%BD%E7%9A%84%E5%8D%B1%E9%99%A9%E4%B8%91%E9%97%BB+Dynamite+Graffiti+2018+BD720P+AAC+x264+Japanese+CHS+BTDX8 1997830098 0 0 2d6741556fc53bd9335fffcb95e94ed1cd19a36c - Purdah (2018) Hindi - 1080p- WEB-HD - AVC - 2 2GB - AC3 5 1 (224kbps) - ESub - MovCr mkv Thu, 17 Jan 2019 22:08:18 +0100 /torrent/1665875877/-+Purdah+%282018%29+Hindi+-+1080p-+WEB-HD+-+AVC+-+2+2GB+-+AC3+5+1+%28224kbps%29+-+ESub+-+MovCr+mkv 2299606320 0 0 12baa154d46b87fea0ce3c15e6e19f6fcc7a876e 大鱼海棠 Big Fish and Begonia 2016 BD720P AAC x264 Mandarin CHS BTDX8 Thu, 17 Jan 2019 22:08:27 +0100 /torrent/1665875878/%E5%A4%A7%E9%B1%BC%E6%B5%B7%E6%A3+Big+Fish+and+Begonia+2016+BD720P+AAC+x264+Mandarin+CHS+BTDX8 1323517761 0 0 8d8529951a3a3e284e867cbee43e0e68e180715d 登月第一人 First Man 2018 BD720P AAC x264 English CHS-ENG BTDX8 Thu, 17 Jan 2019 22:08:28 +0100 /torrent/1665875879/%E7%99%BB%E6%9C%88%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BA%BA+First+Man+2018+BD720P+AAC+x264+English+CHS-ENG+BTDX8 3009136214 0 0 68b262fbd210b09affb2e4c1373c8f315878bafb 欢迎来到东莫村 Welcome to Dongmakgol 2005 BD720P AAC x264 Korean CHS BTDX8 Thu, 17 Jan 2019 22:08:46 +0100 /torrent/1665875886/%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E6%9D%A5%E5%88%B0%E4%B8%9C%E8%8E%AB%E6%9D%91+Wele+to+Dongmakgol+2005+BD720P+AAC+x264+Korean+CHS+BTDX8 4440266008 0 0 b6a36b83b5c07ceb234be73afe1110204561d058 - Purdah (2018) Hindi - 720p - HDRip - x264 - 1 4GB - DD5 1 640kbps AC3 - ESub - MovCr mkv Thu, 17 Jan 2019 22:08:50 +0100 /torrent/1665875887/-+Purdah+%282018%29+Hindi+-+720p+-+HDRip+-+x264+-+1+4GB+-+DD5+1+640kbps+AC3+-+ESub+-+MovCr+mkv 1560339315 0 0 79bbef1783b7da35347c519edb620c12ce79e129 - Purdah (2018) Hindi - HDRip - x264 - 700MB - Mp3 - ESub - MovCr mkv Thu, 17 Jan 2019 22:08:51 +0100 /torrent/1665875888/-+Purdah+%282018%29+Hindi+-+HDRip+-+x264+-+700MB+-+Mp3+-+ESub+-+MovCr+mkv 730766232 0 0 ac6b7399b000b2b207ef5facd9b37fcf292016e3 Centrespread 1981 1080p BluRay REMUX AVC DTS-HD MA 2 0-FGT Thu, 17 Jan 2019 22:06:54 +0100 /torrent/1665875829/Centrespread+1981+1080p+BluRay+REMUX+AVC+DTS-HD+MA+2+0-FGT 19896899773 0 0 c00459dafb596f5d05e638c004a72bf745044489 The Road To El Dorado (2000) [BluRay] [720p] [YTS AM] Thu, 17 Jan 2019 22:09:01 +0100 /torrent/1665875890/The+Road+To+El+Dorado+%282000%29+%5BBluRay%5D+%5B720p%5D+%5BYTS+AM%5D 805140888 0 0 9afb91aca415cc82bbc07cc9c031411a20269c6e The Silence 2015 Untouched WebDL Hindi 1080p AVC DDP 5 1 MSub - mkvCinemas [Telly] Thu, 17 Jan 2019 22:09:02 +0100 /torrent/1665875891/The+Silence+2015+Untouched+WebDL+Hindi+1080p+AVC+DDP+5+1+MSub+-+mkvCinemas+%5BTelly%5D 4225373230 0 0 1c19ff935f4f068c4b0b6b47ae5e5e5e5e25dc0c [xiazaihd com]大黄蜂TC720P清晰英语中字 Thu, 17 Jan 2019 22:09:03 +0100 /torrent/1665875892/%5Bxiazaihd+%5D%E5%A4%A7%E9%BB%84%E8%9C%82TC720P%E6%B8%85%E6%99%B0%E8%8B%B1%E8%AF%AD%E4%B8%AD%E5%AD%97 1807299432 0 0 67df427abe080306fbee92dff7ae1cd17aa28509 1985年 1985 2018 HD720P AAC x264 English CHS-ENG BTDX8 Thu, 17 Jan 2019 22:09:21 +0100 /torrent/1665875893/1985%E5%B9%B4+1985+2018+HD720P+AAC+x264+English+CHS-ENG+BTDX8 3007248249 0 0 27032d47cb63a96a5b05223fa39773e6ec91f4a3 - Purdah (2019)Hindi HDRip x264 400MB ESubs mkv Thu, 17 Jan 2019 22:09:29 +0100 /torrent/1665875894/-+Purdah+%282019%29Hindi+HDRip+x264+400MB+ESubs+mkv 420626040 0 0 0bbed126ff18ced12c278d800795e6168bd77091 - Purdah (2019) Hindi 480p HD AVC DDP5 1 x264 1GB ESubs mkv Thu, 17 Jan 2019 22:09:30 +0100 /torrent/1665875895/-+Purdah+%282019%29+Hindi+480p+HD+AVC+DDP5+1+x264+1GB+ESubs+mkv 1104668064 0 0 3bd7514941ec6f0cc4be5012ae95cf9a9d258cb3 - Purdah (2019) Hindi 1080p HD AVC DDP5 1 x264 4 8GB ESubs mkv Thu, 17 Jan 2019 22:09:33 +0100 /torrent/1665875896/-+Purdah+%282019%29+Hindi+1080p+HD+AVC+DDP5+1+x264+4+8GB+ESubs+mkv 5221806484 0 0 d7f109a0c1ba81c9c5a6e5b1ba7a740b6f06a4dc - Purdah (2019) Hindi Proper HDRip - 700MB - x264 - 1CD - MP3 - ESub mkv Thu, 17 Jan 2019 22:09:34 +0100 /torrent/1665875897/-+Purdah+%282019%29+Hindi+Proper+HDRip+-+700MB+-+x264+-+1CD+-+MP3+-+ESub+mkv 730766618 0 0 bf4270d4c79cc06a1ac8194daccdd974846e8145 - Purdah (2019) Hindi Proper True WEB-DL - 720p - UNTOUCHED - AVC - DD+5 1 (224Kbps) - 1 4GB - ESub mkv Thu, 17 Jan 2019 22:09:35 +0100 /torrent/1665875898/-+Purdah+%282019%29+Hindi+Proper+True+WEB-DL+-+720p+-+UNTOUCHED+-+AVC+-+DD%2B5+1+%28224Kbps%29+-+1+4GB+-+ESub+mkv 1560339224 0 0 2ac8ae3fe4eb84b4d1164a6bd6d0f3ea10656a8d - Purdah (2019) Hindi Proper HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub mkv Thu, 17 Jan 2019 22:09:43 +0100 /torrent/1665875899/-+Purdah+%282019%29+Hindi+Proper+HDRip+-+200MB+-+x264+-+MP3+-+ESub+mkv 207078627 0 0 8ca633d635ffdb8f7167108d7a488f73030d69a6 Veere Di Wedding (2018) Hindi 720p HDRip - x264 [MoviesEv com] Thu, 17 Jan 2019 22:09:44 +0100 /torrent/1665875900/Veere+Di+Wedding+%282018%29+Hindi+720p+HDRip+-+x264+%5BMoviesEv+%5D 1546819608 0 0 b229899422166d7ba369d95ed405f9613b27263b Once Upon A Deadpool 2018 720p WEB-DL MkvCage Fri, 18 Jan 2019 10:03:00 +0100 /torrent/1665879487/Once+Upon+A+Deadpool+2018+720p+WEB-DL+MkvCage 1005821272 1529 493 ae51031ca94d119fb4be859c7f6e90c3265904e5 Dry Blood 2017 1080p WEB-DL DD5 1 H264-FGT Thu, 17 Jan 2019 22:05:45 +0100 /torrent/1665875800/Dry+Blood+2017+1080p+WEB-DL+DD5+1+H264-FGT 3319532782 0 0 c7948ca87449b33603e23a814ed4588959f8d7d5 Manto 2018 Hindi 1080p WEB-DL DD 5 1 x264 ESub Thu, 17 Jan 2019 22:02:18 +0100 /torrent/1665875712/Manto+2018+Hindi+1080p+WEB-DL+DD+5+1+x264+ESub 2104347832 0 0 09d46d4bb315823dc3ec17296c87aef7892e965b The Rise And Fall Of A White Collar Hooligan 2 (2013) [BluRay] [1080p] [YTS AM] Thu, 17 Jan 2019 22:02:49 +0100 /torrent/1665875720/The+Rise+And+Fall+Of+A+White+Collar+Hooligan+2+%282013%29+%5BBluRay%5D+%5B1080p%5D+%5BYTS+AM%5D 1677898835 0 0 a71552d5b1222320ce8f782bfcbc24aebc45715b The Girl in the Spider Web (2018) 720p WEB-HDRip x264 [Dual Audio] DesireMoVies Club Thu, 17 Jan 2019 22:03:51 +0100 /torrent/1665875735/The+Girl+in+the+Spider+Web+%282018%29+720p+WEB-HDRip+x264+%5BDual+Audio%5D+DesireMoVies+Club 1204522108 0 0 98319bf3b285245e285bb4b810821bfca938d6e0 Deadly Switch 2019 HDRip AC3 X264-CMRG[TGx] Thu, 17 Jan 2019 22:04:34 +0100 /torrent/1665875758/Deadly+Switch+2019+HDRip+AC3+X264-CMRG%5BTGx%5D 1426648852 0 0 1d4e6e42cdf96a8341630220afccc66be127a2fc Giorni Contati - End of a Days (1999 ITA-ENG)[720p][L43] mkv Thu, 17 Jan 2019 22:04:38 +0100 /torrent/1665875759/Giorni+Contati+-+End+of+a+Days+%281999+ITA-ENG%29%5B720p%5D%5BL43%5D+mkv 3025190962 0 0 37f3db3ff08d4d6c896aaac456cb1481f65dd6ba Suspiria 2018 WEB-DL 1080p Ita Eng x264-NAHOM Thu, 17 Jan 2019 22:04:49 +0100 /torrent/1665875764/Suspiria+2018+WEB-DL+1080p+Ita+Eng+x264-NAHOM 2654254492 0 0 36c3c6e2a3c5f7ccd6d25dec6b5b9658a77ee453 大路朝天 The Connection 2018 1080p WEB-DL X264 AAC-Lieqiwang Thu, 17 Jan 2019 22:04:52 +0100 /torrent/1665875767/%E5%A4%A7%E8%B7%AF%E6%9C%9D%E5%A4%A9+The+Connection+2018+1080p+WEB-DL+X264+AAC-Lieqiwang 2701659288 0 0 9846a2615c44c22f5f6881879b73ee818839ea39 Unseen Enemy (2017) [WEBRip] [1080p] [YTS AM] Thu, 17 Jan 2019 22:05:13 +0100 /torrent/1665875779/Unseen+Enemy+%282017%29+%5BWEBRip%5D+%5B1080p%5D+%5BYTS+AM%5D 1666819733 631 282 3e4fd5e8f42d3eff01ef9fcc518060139843a04c Deadly Switch 2019 HDRip XviD AC3-EVO[TGx] Thu, 17 Jan 2019 22:05:29 +0100 /torrent/1665875789/Deadly+Switch+2019+HDRip+XviD+AC3-EVO%5BTGx%5D 1350623561 0 0 92503e4db32341d651e6d64741b728db86b5b522 Deadly Switch 2019 1080p NF WEB-DL DD5 1 H264-EVO[TGx] Thu, 17 Jan 2019 22:05:32 +0100 /torrent/1665875791/Deadly+Switch+2019+1080p+NF+WEB-DL+DD5+1+H264-EVO%5BTGx%5D 3314151939 0 0 6a8fa3e1233767013155d29e45b6af676417af6a King Kong 1976 1080P mkv Thu, 17 Jan 2019 22:05:41 +0100 /torrent/1665875797/King+Kong+1976+1080P+mkv 3244109818 0 0 db0b09417f38b2e087fe223ef09169ce80be157b The Faculty 1998 1080P mkv Thu, 17 Jan 2019 22:05:43 +0100 /torrent/1665875799/The+Faculty+1998+1080P+mkv 2474819507 0 0 9ab44b67ead3ba349f1801c92e4b09f58fd12702 Saving My Baby 2018 HDTV x264-TTL mp4 Thu, 17 Jan 2019 22:00:48 +0100 /torrent/1665875702/Saving+My+Baby+2018+HDTV+x264-TTL+mp4 738189684 0 0 141b3be0900e130f6648b6004a9f7177d260e7bd Spring Break 1983 720p BluRay x264-KaKa[rarbg] Thu, 17 Jan 2019 22:05:46 +0100 /torrent/1665875801/Spring+Break+1983+720p+BluRay+x264-KaKa%5Brarbg%5D 3510226552 0 0 3c7a67b70f78d6647be844fc68d4200539a55e9b Slay Belles 2018 1080p WEB-DL DD5 1 H264-FGT Thu, 17 Jan 2019 22:05:52 +0100 /torrent/1665875802/Slay+Belles+2018+1080p+WEB-DL+DD5+1+H264-FGT 3203930505 0 0 305b39ee24348a198dc9a26607921864702eb6c7 Sea of Love 1989 mkv Thu, 17 Jan 2019 22:05:53 +0100 /torrent/1665875803/Sea+of+Love+1989+mkv 2684386225 0 0 b750c91604d2523ecda6e1a60c35aa6eb8d36fa8 Cannibals and Carpet Fitters 2017 1080p WEB-DL DD5 1 H264-FGT Thu, 17 Jan 2019 22:05:54 +0100 /torrent/1665875804/Cannibals+and+Carpet+Fitters+2017+1080p+WEB-DL+DD5+1+H264-FGT 3072297897 0 0 7e7fa1d6863c181557021bf3bbc2b615ffaf15c1 1337xHD Com-Bumblebee (2018) 720p TC-HDRip x264 AC3 1 7GB Thu, 17 Jan 2019 22:06:07 +0100 /torrent/1665875810/1337xHD+Com-Bumblebee+%282018%29+720p+TC-HDRip+x264+AC3+1+7GB 1804018518 0 0 2926e730380a3d7d26848d3217ede28043998dbb Nothing But the Truth 2008 1080P mkv Thu, 17 Jan 2019 22:06:13 +0100 /torrent/1665875812/Nothing+But+the+Truth+2008+1080P+mkv 2563828862 0 0 79c59b22916c576e454b1c8515abf447d30d48df The Road To El Dorado (2000) [BluRay] [1080p] [YTS AM] Thu, 17 Jan 2019 22:06:27 +0100 /torrent/1665875817/The+Road+To+El+Dorado+%282000%29+%5BBluRay%5D+%5B1080p%5D+%5BYTS+AM%5D 1546087496 0 0 fb31e17f8bbd608984182799195f2563f818765e The Nutcracker And The Four Realms 2018 480p x265 h3llg0d mkv Thu, 17 Jan 2019 22:06:32 +0100 /torrent/1665875821/The+Nutcracker+And+The+Four+Realms+2018+480p+x265+h3llg0d+mkv 803167647 0 0 0ae1dd13e40895f65602b8003544221c8db31aa8 Unseen Enemy (2017) [WEBRip] [720p] [YTS AM] Thu, 17 Jan 2019 22:06:39 +0100 /torrent/1665875824/Unseen+Enemy+%282017%29+%5BWEBRip%5D+%5B720p%5D+%5BYTS+AM%5D 860372368 511 372 9f062fa8287994a0a8710e5bb0f05ae8bff5008f Same Same But Different 2009 GERMAN 1080p BluRay REMUX AVC DTS-HD MA 5 1-FGT Thu, 17 Jan 2019 22:06:48 +0100 /torrent/1665875825/Same+Same+But+Different+2009+GERMAN+1080p+BluRay+REMUX+AVC+DTS-HD+MA+5+1-FGT 24787259887 0 0 fa7a1431803ed67a76c83fb4f2d5600b3b7ba363